ومدیر - گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/07 06:10:38
آخرین قیمت 4100.0000 -1.49
اولین قیمت 4100.0000 -1.49
بیشترین قیمت 4100 -1.49
کمترین قیمت 4100.0000 -1.49
قیمت پایانی 4162 0
قیمت پایانی روز قبل 4162
حداکثر قیمت مجاز 4245.00 1.99
حداقل قیمت مجاز 4079.00 -1.99
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 2040048

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 424004 1706000
حجم فروش 2130004 0
تعداد خرید 38 1
تعداد فروش 105 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی ومدیر
نماد 30 رقمی گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
کد 5 رقمی نماد VMDR1
کد 12 رقمی نماد IRO1VMDR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
نام لاتین شرکت M Sandogh B
کد 4 رقمی شرکت VMDR
کد 12 رقمی شرکت IRO1VMDR0005
بازار بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی

تبادل نظر