قنقش - قند نقش جهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قنقش
نماد 30 رقمی قند نقش جهان
کد 5 رقمی نماد NJSP1
کد 12 رقمی نماد IRO7NJSP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قند نقش جهان
نام لاتین شرکت Naghsh Jahan Sugar
کد 4 رقمی شرکت NJSP
کد 12 رقمی شرکت IRO7NJSP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر