ناب - صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ناب
نماد 30 رقمی صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
کد 5 رقمی نماد NAAB1
کد 12 رقمی نماد IRTKNAAB0001
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
نام لاتین شرکت NAAB ETF
کد 4 رقمی شرکت NAAB
کد 12 رقمی شرکت IRTKNAAB0008
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام