لبوتان - گروه‌صنعتی‌بوتان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی لبوتان
نماد 30 رقمی گروه‌صنعتی‌بوتان‌
کد 5 رقمی نماد BOTA1
کد 12 رقمی نماد IRO1BOTA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه‌صنعتی‌بوتان‌
نام لاتین شرکت Butane Group
کد 4 رقمی شرکت BOTA
کد 12 رقمی شرکت IRO1BOTA0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید وسایل خانگی