کگهر - سنگ آهن گهرزمین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کگهر
نماد 30 رقمی سنگ آهن گهرزمین
کد 5 رقمی نماد GZIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GZIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سنگ آهن گهرزمین
نام لاتین شرکت Gohar Zamin Iron
کد 4 رقمی شرکت GZIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GZIZ0002
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن