تکمبا - کمباین‌ سازی‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تکمبا
نماد 30 رقمی کمباین‌ سازی‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد COMB1
کد 12 رقمی نماد IRO1COMB0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کمباین‌ سازی‌ ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Combine
کد 4 رقمی شرکت COMB
کد 12 رقمی شرکت IRO1COMB0003
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی