پتروصبا - صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پتروصبا
نماد 30 رقمی صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
کد 5 رقمی نماد ANSH1
کد 12 رقمی نماد IRT1ANSH0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
نام لاتین شرکت Andisheh Saba ETF
کد 4 رقمی شرکت ANSH
کد 12 رقمی شرکت IRT1ANSH0003
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام