ستران - سیمان‌ تهران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ستران
نماد 30 رقمی سیمان‌ تهران‌
کد 5 رقمی نماد STEH1
کد 12 رقمی نماد IRO1STEH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌ تهران‌
نام لاتین شرکت Tehran Cement
کد 4 رقمی شرکت STEH
کد 12 رقمی شرکت IRO1STEH0004
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ