شسینا - صنایع‌شیمیایی‌سینا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شسینا
نماد 30 رقمی صنایع‌شیمیایی‌سینا
کد 5 رقمی نماد SHSI1
کد 12 رقمی نماد IRO1SHSI0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع‌شیمیایی‌سینا
نام لاتین شرکت Sina Chem. Ind.
کد 4 رقمی شرکت SHSI
کد 12 رقمی شرکت IRO1SHSI0001
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود