غگرجی - بیسکویت‌ گرجی‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غگرجی
نماد 30 رقمی بیسکویت‌ گرجی‌
کد 5 رقمی نماد GORJ1
کد 12 رقمی نماد IRO1GORJ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیسکویت‌ گرجی‌
نام لاتین شرکت Gorji Biscuit
کد 4 رقمی شرکت GORJ
کد 12 رقمی شرکت IRO1GORJ0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید نان و محصولات وابسته