آوند - صندوق س. آوند مفید-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آوند
نماد 30 رقمی صندوق س. آوند مفید-د
کد 5 رقمی نماد AVNF1
کد 12 رقمی نماد IRT3AVNF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. آوند مفید-د
نام لاتین شرکت Avand ETF
کد 4 رقمی شرکت AVNF
کد 12 رقمی شرکت IRT3AVNF0008
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت