ولشرق - لیزینگ ایران و شرق

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/07 06:22:31
آخرین قیمت 3514.0000 -0.03
اولین قیمت 3514.0000 -0.03
بیشترین قیمت 3514 -0.03
کمترین قیمت 3514.0000 -0.03
قیمت پایانی 3515 0
قیمت پایانی روز قبل 3515
حداکثر قیمت مجاز 3585.00 1.99
حداقل قیمت مجاز 3445.00 -1.99
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 8714856

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 716500 257200
حجم فروش 973700 0
تعداد خرید 28 1
تعداد فروش 17 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی ولشرق
نماد 30 رقمی لیزینگ ایران و شرق
کد 5 رقمی نماد ISLZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ISLZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لیزینگ ایران و شرق
نام لاتین شرکت Iran & Shargh Lsg.
کد 4 رقمی شرکت ISLZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ISLZ0004
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی

تبادل نظر