سی تیپ2ن19 - گواهی سیمان تیپ2غرب آسیا(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن19
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2غرب آسیا(ن)
کد 5 رقمی نماد N0191
کد 12 رقمی نماد IRK2N0190001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2غرب آسیا(ن)
نام لاتین شرکت CmTip2 GharbAsia
کد 4 رقمی شرکت N019
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0190002
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ