ارمغان - ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ارمغان
نماد 30 رقمی ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
کد 5 رقمی نماد ARGH1
کد 12 رقمی نماد IRT1ARGH0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
نام لاتین شرکت ARMAGHAN ETF
کد 4 رقمی شرکت ARGH
کد 12 رقمی شرکت IRT1ARGH0003
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت