سکه0412پ03 - تمام سکه طرح جدید0412 سامان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سکه0412پ03
نماد 30 رقمی تمام سکه طرح جدید0412 سامان
کد 5 رقمی نماد K0171
کد 12 رقمی نماد IRK1K01704C1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت تمام سکه طرح جدید0412 سامان
نام لاتین شرکت GoldCoin Saman0412
کد 4 رقمی شرکت K017
کد 12 رقمی شرکت IRK1K01704C9
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی