وایران - لیزینگ ایرانیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وایران
نماد 30 رقمی لیزینگ ایرانیان
کد 5 رقمی نماد LIRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1LIRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لیزینگ ایرانیان
نام لاتین شرکت Iranian Lizing
کد 4 رقمی شرکت LIRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1LIRZ0007
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی