شستان - پتروشیمی گلستان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شستان
نماد 30 رقمی پتروشیمی گلستان
کد 5 رقمی نماد STNP1
کد 12 رقمی نماد IRO7STNP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی گلستان
نام لاتین شرکت Golestan Petro.
کد 4 رقمی شرکت STNP
کد 12 رقمی شرکت IRO7STNP0007
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود