غشان - شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غشان
نماد 30 رقمی شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
کد 5 رقمی نماد SPKH1
کد 12 رقمی نماد IRO1SPKH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
نام لاتین شرکت Kh. Pegah Dairy
کد 4 رقمی شرکت SPKH
کد 12 رقمی شرکت IRO1SPKH0000
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید لبنیات