فسا - پتروشیمی فسا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فسا
نماد 30 رقمی پتروشیمی فسا
کد 5 رقمی نماد PFSP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PFSP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی فسا
نام لاتین شرکت Fasa Petro.
کد 4 رقمی شرکت PFSP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PFSP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود