خوساز - محورسازان‌ایران‌خودرو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خوساز
نماد 30 رقمی محورسازان‌ایران‌خودرو
کد 5 رقمی نماد MESI1
کد 12 رقمی نماد IRO1MESI0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت محورسازان‌ایران‌خودرو
نام لاتین شرکت Iran Kh. A. M.
کد 4 رقمی شرکت MESI
کد 12 رقمی شرکت IRO1MESI0000
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری