سیناد - صندوق س.سپهرسودمند سینا-د

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/04/24 14:57:41
حباب قیمت
آخرین قیمت 14367 0.15
اولین قیمت 14367 0.15
بیشترین قیمت 14376 0.21
کمترین قیمت 14367 0.15
قیمت پایانی 14368 0.15
قیمت پایانی روز قبل 14346
حداکثر قیمت مجاز 15780.00 10
حداقل قیمت مجاز 12912.00 -10
تعداد معاملات 82
حجم معاملات 20299649
ارزش معاملات 291667405093
میانگین حجم ماه 26754742

اطلاعات صندوق

آخرین تغییر NAV 1403/04/24 10:00:00
آخرین NAV 14346 0
NAV روز قبل 14346

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1149339 19150310
حجم فروش 526810 19772839
تعداد خرید 22 3
تعداد فروش 18 8

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی سیناد
نماد 30 رقمی صندوق س.سپهرسودمند سینا-د
کد 5 رقمی نماد SSSF1
کد 12 رقمی نماد IRT3SSSF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.سپهرسودمند سینا-د
نام لاتین شرکت Sepehr Sina ETF
کد 4 رقمی شرکت SSSF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SSSF0008
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

تبادل نظر