کحافظ - کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کحافظ
نماد 30 رقمی کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
کد 5 رقمی نماد KHFZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1KHFZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
نام لاتین شرکت Hafez Tile
کد 4 رقمی شرکت KHFZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1KHFZ0003
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه کاشی و سرامیک
زیرگروه تولید گل و سرامیک ساختمانی