مثقال - صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مثقال
نماد 30 رقمی صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
کد 5 رقمی نماد ZARA1
کد 12 رقمی نماد IRTKZARA0001
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
نام لاتین شرکت Zarin Agah ETF
کد 4 رقمی شرکت ZARA
کد 12 رقمی شرکت IRTKZARA0006
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام