سبهان - سیمان‌ بهبهان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سبهان
نماد 30 رقمی سیمان‌ بهبهان‌
کد 5 رقمی نماد SBHN1
کد 12 رقمی نماد IRO1SBHN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌ بهبهان‌
نام لاتین شرکت Behbahan Cement
کد 4 رقمی شرکت SBHN
کد 12 رقمی شرکت IRO1SBHN0003
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ