صگل059 - صکوک اجاره کگل059-بدون ضامن

آخرین تغییرات

1402/12/08 06:11:02
آخرین قیمت 1000000 0
اولین قیمت 1000000 0
بیشترین قیمت 1000000 0
کمترین قیمت 1000000 0
قیمت پایانی 1000000 0
قیمت پایانی روز قبل 1000000
حداکثر قیمت مجاز 1050000.00 5
حداقل قیمت مجاز 950000.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

شناسه سهام

نماد فارسی صگل059
نماد 30 رقمی صکوک اجاره کگل059-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد AE191
کد 12 رقمی نماد IRB6AE190591
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره کگل059-بدون ضامن
نام لاتین شرکت GOLG Sukuk Ej 059
کد 4 رقمی شرکت AE19
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE190593
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن