زرفام - صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زرفام
نماد 30 رقمی صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
کد 5 رقمی نماد ZFAM1
کد 12 رقمی نماد IRTKZFAM0001
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
نام لاتین شرکت Zarfam Ashna ETF
کد 4 رقمی شرکت ZFAM
کد 12 رقمی شرکت IRTKZFAM0006
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام