وپارس - بانک‌پارسیان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وپارس
نماد 30 رقمی بانک‌پارسیان‌
کد 5 رقمی نماد BPAR1
کد 12 رقمی نماد IRO1BPAR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک‌پارسیان‌
نام لاتین شرکت Parsian Bank
کد 4 رقمی شرکت BPAR
کد 12 رقمی شرکت IRO1BPAR0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی