تسه9911 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن99

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تسه9911
نماد 30 رقمی امتیاز تسهیلات مسکن بهمن99
کد 5 رقمی نماد MZ261
کد 12 رقمی نماد IRO6MSKZ99B1
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت امتیاز تسهیلات مسکن بهمن99
نام لاتین شرکت Mortgage Right9911
کد 4 رقمی شرکت MSKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MSKZ99B6
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن