رفاه - فروشگاه های زنجیره ای رفاه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی رفاه
نماد 30 رقمی فروشگاه های زنجیره ای رفاه
کد 5 رقمی نماد REFP1
کد 12 رقمی نماد IRO7REFP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
نام لاتین شرکت Refah Chain St.
کد 4 رقمی شرکت REFP
کد 12 رقمی شرکت IRO7REFP0005
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
زیرگروه خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره