میدکو - توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی میدکو
نماد 30 رقمی توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
کد 5 رقمی نماد MDKO1
کد 12 رقمی نماد IRO1MDKO0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
نام لاتین شرکت Khavarmianeh Ins.
کد 4 رقمی شرکت MDKO
کد 12 رقمی شرکت IRO1MDKO0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه