واتی - سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی واتی
نماد 30 رقمی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
کد 5 رقمی نماد ATDM1
کد 12 رقمی نماد IRO1ATDM0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
نام لاتین شرکت Atye Damavand
کد 4 رقمی شرکت ATDM
کد 12 رقمی شرکت IRO1ATDM0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی