دشیمی - شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دشیمی
نماد 30 رقمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
کد 5 رقمی نماد DDPK1
کد 12 رقمی نماد IRO1DDPK0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
نام لاتین شرکت Daroupakhsh
کد 4 رقمی شرکت DDPK
کد 12 رقمی شرکت IRO1DDPK0001
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی