غشهداب - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غشهداب
نماد 30 رقمی کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
کد 5 رقمی نماد SHHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3SHHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
نام لاتین شرکت Shahdab Khorasan
کد 4 رقمی شرکت SHHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SHHZ0001
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید سایر محصولات غذایی