اکسیر - ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه

آخرین تغییرات

1401/06/17 04:29:59
آخرین قیمت 350000.0000 0
اولین قیمت 350000.0000 0
بیشترین قیمت 350000.0000 0
کمترین قیمت 350000.0000 0
قیمت پایانی 437500.0000 25
قیمت پایانی روز قبل 350000.0000
حداکثر قیمت مجاز 439450.0000 25.56
حداقل قیمت مجاز 359550.0000 2.73
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 95000
ارزش معاملات 41562500000.0000
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 95000
حجم فروش 0 95000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی اکسیر
نماد 30 رقمی ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه
کد 5 رقمی نماد PC051
کد 12 رقمی نماد IRT3PC050001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه
نام لاتین شرکت Exir PCF-PR
کد 4 رقمی شرکت PC05
کد 12 رقمی شرکت IRT3PC050003
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری خصوصی