اکسیر - ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اکسیر
نماد 30 رقمی ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه
کد 5 رقمی نماد PC051
کد 12 رقمی نماد IRT3PC050001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه
نام لاتین شرکت Exir PCF
کد 4 رقمی شرکت PC05
کد 12 رقمی شرکت IRT3PC050003
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری خصوصی