رنیک - جنرال مکانیک

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی رنیک
نماد 30 رقمی جنرال مکانیک
کد 5 رقمی نماد GEMZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GEMZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت جنرال مکانیک
نام لاتین شرکت General Mechanic
کد 4 رقمی شرکت GEMZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GEMZ0001
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه خدمات فنی و مهندسی
زیرگروه فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط