ونفت - سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ونفت
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
کد 5 رقمی نماد NAFT1
کد 12 رقمی نماد IRO1NAFT0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
نام لاتین شرکت Oil Ind. Inv.
کد 4 رقمی شرکت NAFT
کد 12 رقمی شرکت IRO1NAFT0005
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه سایر فراورده های نفتی و سوختی