غپاک - لبنیات‌ پاک‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غپاک
نماد 30 رقمی لبنیات‌ پاک‌
کد 5 رقمی نماد LPAK1
کد 12 رقمی نماد IRO1LPAK0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لبنیات‌ پاک‌
نام لاتین شرکت Pak Dairy
کد 4 رقمی شرکت LPAK
کد 12 رقمی شرکت IRO1LPAK0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید لبنیات