شاروم - پتروشیمی ارومیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شاروم
نماد 30 رقمی پتروشیمی ارومیه
کد 5 رقمی نماد URPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3URPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی ارومیه
نام لاتین شرکت UrmiaPetrochemical
کد 4 رقمی شرکت URPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3URPZ0005
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن