عیار - صندوق طلای عیار مفید

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی عیار
نماد 30 رقمی صندوق طلای عیار مفید
کد 5 رقمی نماد MOFD1
کد 12 رقمی نماد IRTKMOFD0001
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق طلای عیار مفید
نام لاتین شرکت Mofid Gold ETF
کد 4 رقمی شرکت MOFD
کد 12 رقمی شرکت IRTKMOFD0006
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام