عالیس - بهار رز عالیس چناران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی عالیس
نماد 30 رقمی بهار رز عالیس چناران
کد 5 رقمی نماد ALSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ALSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بهار رز عالیس چناران
نام لاتین شرکت Alis Chanaran
کد 4 رقمی شرکت ALSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ALSZ0002
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید لبنیات