آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قاسم
نماد 30 رقمی قاسم ایران
کد 5 رقمی نماد GASZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GASZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قاسم ایران
نام لاتین شرکت Ghassem Co.
کد 4 رقمی شرکت GASZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GASZ0009
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
زیرگروه خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی