درسا - صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی درسا
نماد 30 رقمی صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
کد 5 رقمی نماد DORF1
کد 12 رقمی نماد IRT1DORF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
نام لاتین شرکت Dorsa ETF
کد 4 رقمی شرکت DORF
کد 12 رقمی شرکت IRT1DORF0002
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام