ولتجار - واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولتجار
نماد 30 رقمی واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
کد 5 رقمی نماد GSIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7GSIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
نام لاتین شرکت Iranian Inv Co
کد 4 رقمی شرکت GSIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7GSIP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی