فاما - صنعتی‌ آما

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فاما
نماد 30 رقمی صنعتی‌ آما
کد 5 رقمی نماد SAMA1
کد 12 رقمی نماد IRO1SAMA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنعتی‌ آما
نام لاتین شرکت Ama
کد 4 رقمی شرکت SAMA
کد 12 رقمی شرکت IRO1SAMA0002
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده