ساربیل - سیمان آرتا اردبیل

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ساربیل
نماد 30 رقمی سیمان آرتا اردبیل
کد 5 رقمی نماد SADB1
کد 12 رقمی نماد IRO1SADB0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان آرتا اردبیل
نام لاتین شرکت Ardebil Cement
کد 4 رقمی شرکت SADB
کد 12 رقمی شرکت IRO1SADB0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ