اعتبار - صندوق س. نوع دوم اعتبار-د

آخرین تغییرات

1402/12/12 09:20:00
آخرین قیمت 13622 0.07
اولین قیمت 13622 0.07
بیشترین قیمت 13623 0.08
کمترین قیمت 13622 0.07
قیمت پایانی 13623 0.08
قیمت پایانی روز قبل 13612
حداکثر قیمت مجاز 14973.00 10
حداقل قیمت مجاز 12251.00 -10
تعداد معاملات 25
حجم معاملات 791043
ارزش معاملات 10776209839
میانگین حجم ماه 14539996

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 658160 132883
حجم فروش 170450 620593
تعداد خرید 16 1
تعداد فروش 8 2

شناسه سهام

نماد فارسی اعتبار
نماد 30 رقمی صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
کد 5 رقمی نماد ETBF1
کد 12 رقمی نماد IRT3ETBF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
نام لاتین شرکت Etebar ETF
کد 4 رقمی شرکت ETBF
کد 12 رقمی شرکت IRT3ETBF0002
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت