شپاس - نفت پاسارگاد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شپاس
نماد 30 رقمی نفت پاسارگاد
کد 5 رقمی نماد NPSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3NPSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت نفت پاسارگاد
نام لاتین شرکت NPSZ
کد 4 رقمی شرکت NPSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3NPSZ0003
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده