اردستان - سیمان اردستان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اردستان
نماد 30 رقمی سیمان اردستان
کد 5 رقمی نماد ARDS1
کد 12 رقمی نماد IRO1ARDS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان اردستان
نام لاتین شرکت Ardestan Cement
کد 4 رقمی شرکت ARDS
کد 12 رقمی شرکت IRO1ARDS0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ