کیا - کیا الکترود شرق

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کیا
نماد 30 رقمی کیا الکترود شرق
کد 5 رقمی نماد KLSS1
کد 12 رقمی نماد IRO5KLSS0001
نوع اوراق شرکت های کوچک و متوسط
نام شرکت کیا الکترود شرق
نام لاتین شرکت Kia Eled. Shargh
کد 4 رقمی شرکت KLSS
کد 12 رقمی شرکت IRO5KLSS0007
بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس
کد تابلو 9
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده