کیا - کیا الکترود شرق

آخرین تغییرات

1402/12/12 10:44:05
آخرین قیمت 5820.0000 0.34
اولین قیمت 5900 1.72
بیشترین قیمت 5900.0000 1.72
کمترین قیمت 5550.0000 -4.31
قیمت پایانی 5620 -3.1
قیمت پایانی روز قبل 5800
حداکثر قیمت مجاز 6090.00 5
حداقل قیمت مجاز 5510.00 -5
تعداد معاملات 29
حجم معاملات 181775
ارزش معاملات 1020673290
میانگین حجم ماه 446067

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 179775 2000
حجم فروش 181775 0
تعداد خرید 14 1
تعداد فروش 9 0

شناسه سهام

نماد فارسی کیا
نماد 30 رقمی کیا الکترود شرق
کد 5 رقمی نماد KLSS1
کد 12 رقمی نماد IRO5KLSS0001
نوع اوراق شرکت های کوچک و متوسط
نام شرکت کیا الکترود شرق
نام لاتین شرکت Kia Eled. Shargh
کد 4 رقمی شرکت KLSS
کد 12 رقمی شرکت IRO5KLSS0007
بازار بازار نوآفرین - رشد
کد تابلو 9
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده