فماک - ماداکتو استیل کرد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فماک
نماد 30 رقمی ماداکتو استیل کرد
کد 5 رقمی نماد MSCS1
کد 12 رقمی نماد IRO5MSCS0001
نوع اوراق شرکت های کوچک و متوسط
نام شرکت ماداکتو استیل کرد
نام لاتین شرکت Madacto Steel Cord
کد 4 رقمی شرکت MSCS
کد 12 رقمی شرکت IRO5MSCS0006
بازار بازار نوآفرین
کد تابلو 9
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه